Kontakt oss

Faggruppa – Ordre – Paal 40142627 (Ringes og SMS)

Kontor – Nina 40230774 (Ringes og SMS)

Installasjon – Biltilsyn – Godkjenning – Arild 95052450 (Gjerne SMS)

Nødbistand Frank 91118129 (Lastebil verkstedet)

Nødbistand Ole Anders 90918151 (Lastebil verkstedet)

Mail: upm@live.no